Bridget Marsden & Leif Ottosson
Svenska English

“Outstanding” ★★★★ Songlines ★★★★★ Hifi & Musik ★★★★ R2 Magazine

“An impressive dynamic and almost unbelievably fine ensemble playing”
— 4 of 5, Dagens Nyheter

“...a flow of expressive, beautifully integrated and open music, original and from deep tradition, that transcends the proving of skill, speed, authenticity or repertoire”
— fROOTS Magazine

Mountain Meeting was nominated for Best Album at the Swedish Folk & World Music Awards 2016, and for Folk Music Album of the Year at the Swedish Manifest Prize Gala 2016.

Bridget Marsden & Leif Ottosson were selected to represent Sweden with a showcase performance at the Nordic Showcase Festival in Sweden 2016.

Bridget Marsden (fiol) & Leif Ottosson (accordeon) bildar en duo med ett närmast telepatiskt samspel som utvecklat en unik känsla för den nordiska folk­musikens bildliga och berättande kvaliteter. Deras innovativa tolkningar av den nordiska folk­musiken, med atmosfäriska solo­utflykter och ljud­landskap som gränsar mot det filmiska, har skapat stor intresse såväl i folkmusikscenen som bland en ny publik.

Duon bildades 2009 har turnerat i både Skandi­navien och Stor­britannien och är nu aktuella med sitt debut­album Mountain Meeting.

”En imponerande dynamik och ett nästan overkligt fint samspel” 4 av 5, Po Tidholm, Dagens Nyheter

”En av årets stora skivor” Patrik Lindgren, Chefredaktör, Lira Musikmagasin

Bridget Marsden (violin) & Leif Ottosson (accordeon) form a duo with an almost telepathic musical interplay and a unique sense the figu­rative and narrative qualities of Nordic folk music.

With bold arrangements and lots of atmospheric impro­visation they make contemporary and traditional music almost cinematic, and offer the audience a set of tunes all of them with images of their own.

The duo was formed in 2009 and has since toured in both Scandi­navia and the UK, creating great interest both in the folk music scene and among new audiences.

”An impressive dynamic and almost unbelievably fine ensemble playing” 4 of 5, Po Tidholm, Dagens Nyheter

”One of this year’s big albums” Patrik Lindgren, editor in chief, Lira Musikmagasin

Nyheter News

 • Turnédatum Tyskland dec 2017
 • Bridget och Leif spelar på Urkultfetstivalen 2017
 • Fina recensioner av “Mountain Meeting”
 • Tourdates Germany December 2017
 • Bridget and Leif at Urkult Festival 2017
 • Reviews for “Mountain Meeting”

Kalender Calendar

Kommande

Upcoming dates

 • 4/8 - URKULT (SE)
  Näsåker
 • 17/8 - VÄSTERÅS (SE)
  Stadsbiblioteket
 • 6/12 - DÜSSELDORF (DE)
  Jazz-Schmiede
 • 7/12 - SELIGENSTADT (DE)
 • 8/12 - DETMOLD (DE)
  Aula der Alten Schule am Wall
 • 11/12 - BERGKAMEN (DE)
  Trauzimmer Marina Rünthe
 • 13/12 - KÖLN (DE)
  DOMFORUM
 • 14/12 - WUPPERTAL (DE)
  Kulturzentrum Immanuelskirche
 • 15/12 - GELSENKIRCHEN (DE)
  Bleckkirche - Kirche der Kulturen
Foto av Aron Mattson, Agnes Stenlund & Eva Karlsson Photo: Aron Mattson, Agnes Stenlund & Eva Karlsson
Köp! Buy!
www.playingwithmusic.se

Lyssna mer på oss!

Listen more!

iTunes
Spotify

The Devil’s Purse and the Other People

En trollbindande föreställning med performance, berättande och musik A spellbinding performance of storytelling and music

Är någonting någonsin verkligen vad det ser ut att vara?
Och hur kan man vara säker på det?
Småfolket väntar i skuggorna, under dina fötter, även i sprickor
i väggarna för att visa dig hur svårt det kan vara att veta.
I en sommarafton är deras värld bara ett andetag bort,
På långa vinterkvällar har de alldeles för mycket tid...

Välkommen att sätta dig ner i sällskap av småfolket,
älvorna, di sma under jordi, och en labyrint av berättelser.

Beguiling, tricksy, highly-strung, and suspiciously helpful
The Little People are waiting in the shadows, beneath your feet,
under the tables, and even in the cracks in the walls
and they’re waiting to prove just how hard it is to tell that they are there
On hot summer nights their world is a breath away,
On long winter evenings they have far too much time on their hands…

Come spend some time in the company of Themselves, the Gentry Below,
the Good Folk, the sylphs, the sprites, the fairies, and a labyrinth of stories.

Dominic Kelly, internationellt erkänd berättare från England som beskrivs av BBC Radio som ’A Master Storyteller’ presenterar här sin senaste föreställning The Devil’s Purse — ett spännande nytt samarbete med folkmusikerna Bridget Marsden (UK) och Leif Ottosson (SE), som även har skrivit musiken till föreställningen. Tillsammans bjuder trion in till en trollbindande kväll av berättelser och musik, en vild resa in i vad som beskrivs som ’the cinema of the imagination’.

Dominic Kelly, is a performance story­teller whose dynamic style has captivated audiences across the UK, Sweden, and around the world.

The Devil’s Purse is his new piece in collabo­ration with Bridget Marsden & Leif Ottosson where they fuse story­telling perfor­mance and music in a wild journey into the cinema of the imagin­ation. A lost traveler finds himself guided through the mountain mists; a farmer marries an appar­ently perfect wife; a drunk gambles with a purse that is forever full, and an anxious mother watches her child turn into skin and bone….

The Devil’s Purse and the other People har väckt stor uppmärksamhet på berättar­scenen i Stor­britan­nien efter en bejublad premiär på Settle Story­telling Festival, och slut­sålda före­ställningar i bl.a. Stock­holm och Londons West End tidigare under 2014.

Dominic Kelly — performance storyteller
Bridget Marsden — fiol
Leif Ottosson — accordeon

The Devil’s Purse has created great interest in the UK story­telling scene after a highly acclaimed premiere at Settle Story­telling Festival, and sold out perfor­mances in Stockholm and London's West End in 2014.

Dominic Kelly — performance storyteller
Bridget Marsden — violin
Leif Ottosson — accordion

Allmän information:

Längd:

Två akter 55 min + 40 min, eller en akt om 60 min för skolor

|

Språk:

Engelska

|

Åldersgrupp:

Vuxna och unga från 13 år


Scen:

Minimum 4 x 3 m spelyta, 2,5 m takhöjd

|

För mer information om pris, tekniska behov och bokning, kontakta:

Bridget Marsden bridget@bridgetmarsden.net / 076-2736840

General information:

Length:

The piece can be performed in two halves 55 min + 40 min or as a one-hour show for schools

|

Language:

English

|

Age:

Suitable for adults and children aged 9+


Stage:

minimum 4 m width, 3 m depth, 2,5 m height

|

For more info on price, technical specifications and booking, please contact

Bridget Marsden bridget@bridgetmarsden.net / 076-2736840

Duon Bridget Marsden (fiol) & Leif Ottosson (accordeon) bildades 2009 när de möttes på folkmusiklinjen vid Kungliga musikhögskolan, och har sedan dess mött en bred publik på både små och stora scener i Skandi­navien och Storbri­tannien. Det som började i ett gemensamt intresse för det riktigt tighta traditionella låtspelet landade snart ett utfors­kande av arrangemang med massor av plats, som för­finades under många konserter de kommande åren.

Duons sär­präglade stil tog form i mötet med berät­taren Dominic Kelly, till­sam­mans ska­pade de en före­ställning med ”performance story­telling” där Bridget och Leif kompo­nerade och improvi­serade fram musiken. Här fick duon möjlighet att verkligen djupdyka i folk­musikens bild­liga och berät­tande kvali­teter, vilket till slut resul­terade i debut­albumet ”Mountain Meeting” (2015, Playing With Music).

The duo Bridget Marsden (violin) & Leif Ottosson (accordion) was formed in 2009 when they met at the depart­ment of folk music at the Royal College of Music, Stockholm, and has since then per­formed in both small and big venues to a diverse spectrum of audiences in both Scandi­navia and the UK. What began as a common interest in really tight tradi­tional tune playing soon landed in an explo­ration in spacious arranging that was refined by giving numerous concerts the following years.

The duo's distinctive style took shape in the meeting with the perfor­mance story­teller Dominic Kelly, together they created story­telling perfor­mance with music composed and impro­vised by Bridget and Leif. Now the duo had the oppor­tunity to really dive deep into the figur­ative and narra­tive qualities of Nordic folk music, which even­tually resulted in the debut album 'Mountain Meeting' (2015, Playing With Music)

Bridget Marsden är violi­nisten som går sin egen väg. Mötet med svensk folk­musik gjorde så starkt in­tryck att hon flyttade från England till Sverige för att studera folk­mu­sik på Kungliga Musik­hög­skolan i Stockholm, där hon tog sin master­examen 2010. Idag frilansar hon som musiker och pedagog. Hon är speciali­serad i Bingsjö­tradi­tionen, och har bl.a. själv produ­cerat den klin­gande utställ­ningen ‘When i listen To Bingsjö’ och belönats med Päkkos Gustafs heders­pris. Bridget spelar även i gruppen Stormsteg som vann priset årets Nykomling på Folk & Världs­musik­galan 2012.

Bridget Marsden is a violi­nist who walks her own path through a rich and varied musical land­scape. An encou­nter with Swedish folk music made such a strong impre­ssion on her that she moved from England to Sweden, to study folk music at the Royal College of Music in Stockholm, where she graduated with a masters degree in 2010. Bridget is spec­ialised in the Bingsjö fiddle tradition, and has amongst other things produced When I Listen To Bingsjö, a unique solo project combining an exhi­bition with live perfor­mance. She was awarded the presti­gious Päkkos Gustaf Scholar­ship in 2011 at Bingsjö­stämman. Bridget can also be heard in the criti­cally acclaimed group Stormsteg, who won Best Newcomer at the Swedish Folk & World Music Awards 2012.

Leif Ottosson är en ung accordio­nist i den svenska folk­musik­scenen som sagts vara den första att överföra fiol­spel­männens spelstil på sitt instrument. Han utmanar det konventio­nella sättet att hantera dragspelet på och söker ständigt nya uttryck och ”sounds” i sitt instru­ment. Hans stor konst­närliga bredd vilket givit honom flera ut­mär­kelser, bl.a. Hagströms­stipendiet och Andrew Walter stipendiet för drag­spelare. Leif, som studerade svensk folk­musik till masternivå på Kung­liga Musik­hög­skolan i Stock­holm, utmärker sig ofta som kompo­sitör och arrangör i hans många konstel­la­tioner, inte minst i bandet Massivet.

Leif Ottosson is a young accordio­nist who has been said to be the first true ‘fiddler’ on the accordion in Swedish folk music. Known for challen­ging conven­tional playing styles he con­stantly seeks new sounds and expre­ssions in his instrument. His great styl­istic width has resulted in many awards for his playing, such as the Hagströms award and Andrew Walter award for accord­ionists. Leif, who studied swedish tradi­tional music to a masters level at the Royal College of Music in Stockholm, is often featured as a composer and arranger in his numerous constel­lations, such as the band Massivet.

Bridget Marsden

bridget@bridgetmarsden.net

076-2736840

Leif Ottosson

leifaccordeon@gmail.com

070-688 94 99

Följ oss!

Follow us!

Facebook | Instagram | Twitter

Skivan släpps 11 mars!
Välkommen tillbaka då!
The album is released March 11th! Welcome back!

Mitt i processen med nästa Bridget Marsden & Leif Ottosson album, kan vi nu berätta att vi berätta att vi besöker Tyskland för en turné i december!

Vi är en del i världsmusikprogrammet Klangkosmos, och hela listan med datum samt mer detaljerad information kan du hitta på Klangkosmos officiella hemsida www.klangkosmos-nrw.de/detailsprofil_57848.html

Vi ser verkligen fram emot att möta nya vänner och dela med oss av några nya låtar! Spelar vi någonstans nära dig? Pensla in datumet i kalendern och sprid informationen vidare!

06.12.2017 onsdag Düsseldorf

07.12.2017 torsdag Seligenstadt

08.12.2017 fredag Detmold

11.12.2017 måndag Bergkamen

13.12.2017 onsdag Köln

14.12.2017 torsdag Wuppertal

15.12.2017 fredag Gelsenkirchen

In the middle of making the next Bridget Marsden & Leif Ottosson album, we’re delighted to announce that we are coming to Germany for a tour in december!

We will be a part of the Klangkosmos World Music program and the full list of dates and detailed info can be found on the Klangkosmos official website www.klangkosmos-nrw.de/detailsprofil_57848.html

Looking forward to meeting new friends, sharing some new tunes! Are we playing in a place near you? Save the date! And help us spread the word!

06.12.2017 Wednesday Düsseldorf

07.12.2017 Thursday Seligenstadt

08.12.2017 Friday Detmold

11.12.2017 Monday Bergkamen

13.12.2017 Wednesday Köln

14.12.2017 Thursday Wuppertal

15.12.2017 Friday Gelsenkirchen

Vi ser verkligen fram emot att för första gången spela på Urkult, den magiska världsmusikfestivalen i Näsåker i norra Sverige!

Kolla in hela programmet på Urkults hemsida www.urkult.se/

It's official, we're off to Urkult this summer! Looking forward to visiting this magical festival in the north of Sweden for the first time!

Have a look at the full program at the Urkult website http://www.urkult.se/in-english/

Vårt debutalbum Mountain Meeting har fått fina recensioner den senaste tiden, här är ett urval av kommentarerna:

”Det är en suverän skiva”, ”Ett rikt, fylligt och avancerat album som ger den fokuserade lyssnaren en högtidsstund”
- Lars Lind, Lira Musikmagasin

”En av årets stora skivor”
- Patrik Lindgren, Chefredaktör, Lira Musikmagasin

”En imponerande dynamik och ett nästan overkligt fint samspel”
4 av 5, Po Tidholm, Dagens Nyheter

"Egna låtar som ‘Drinks are on Me’, ’Mountain Meeting’ och ’Istiden’ öppnar upp ens sinnen, och tar en till hittills outforskade platser"
- FolkWords

"Är det en konsertskiva - Självklart! En dansskiva - Absolut! ...Bedårande musik av lysande musiker!”
- Hembygden

”Två lyhörda och nyfikna musikanter som utforskar den nordiska musiken, som målar bilder med sina instrument, som berättar historier genom sin musik”
- Peter Ahlbom, Spelmannen

Our debut album Mountain Meeting has received some nice reviews lately, here are a selection:

”A superb album”, ”A rich, full-bodied and advanced album that will give the focused listener time of real enjoyment”
- Lars Lind, Lira Musikmagasin

”One of this year’s big albums.”
- Patrik Lindgren, editor in chief, Lira Musikmagasin

"An impressive dynamic and almost unbelievably fine ensemble playing"
4 av 5, Po Tidholm, Dagens Nyheter

"Original compositions like ‘Drinks are on Me’, ’Mountain Meeting’ and ’Istiden (Times of Ice)’ open gates in your mind and take you through to places yet undiscovered."
- FolkWords

"Is this a concert album? - Of course! A dance album? Absolutely! …Charming music by brilliant musicians!"
- Hembygden

"Two responsive and curious musicians who explore nordic folk music, who paint pictures with their instruments, who tell stories through their music."
- Peter Ahlbom, Spelmannen